Defansè Piblik Federal Distri Sid Florid – Home Page2024-03-04T23:47:01+00:00

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender nan Distri Sid Florid la reprezante kliyan yo akize de yon krim federal e ki pa gen mwayen pou yo angaje yon avoka prive pou defann yo.  Se Tribinal la ki deziyen chak grenn avoka pou reprezante yon kliyan.  Se avèk pasyon nou akonpli misyon nou ki se founi yon reprezantasyon legal efikas.  Epi nou pran angajman pou n defann kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Nou konprann ke lè pou kliyan avèk fanmi yo oryante yo nan sistèm legal la se yon pwosesis ki ba yo estrès ak tètchaje.  Nou konstwi sit entènèt nou an detèlsòt ke li fè yon moun santi tout bagay transparan pou li epi rann pwosesis la aksesib a li.

Biwo Federal Public Defender nan Distri Sid Florid la reprezante kliyan yo akize de yon krim federal e ki pa gen mwayen pou yo angaje yon avoka prive pou defann yo.  Se Tribinal la ki deziyen chak grenn avoka pou reprezante yon kliyan.  Se avèk pasyon nou akonpli misyon nou ki se founi yon reprezantasyon legal efikas.  Epi nou pran angajman pou n defann kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Nou konprann ke lè pou kliyan avèk fanmi yo oryante yo nan sistèm legal la se yon pwosesis ki ba yo estrès ak tètchaje.  Nou konstwi sit entènèt nou an detèlsòt ke li fè yon moun santi tout bagay transparan pou li epi rann pwosesis la aksesib a li.

Enfòmasyon pou kliyan avèk fanmi yo

La a, ou ka jwenn enfòmasyon sou kòman pou w jwenn ak avoka tribinal la desiyen pou ou a. Nan seksyon sa a tou w ap jwenn repons pou kesyon moun poze souvan osijè de arestasyon, kosyon, detansyon, kondanasyon, ak apèl.

Family member holding hands

Enfòmasyon pou kliyan avèk fanmi yo

La a, ou ka jwenn enfòmasyon sou kòman pou w jwenn ak avoka tribinal la desiyen pou ou a. Nan seksyon sa a tou w ap jwenn repons pou kesyon moun poze souvan osijè de arestasyon, kosyon, detansyon, kondanasyon, ak apèl.

Family member holding hands

Resous pou avoka

Seksyon sa a founi resous pou avoka yo nonmen sou baz Criminal Justice Act la (Lwa sou Sistèm Jistis Penal). Li founi tou enfòmasyon pou avoka ki bezwen antre nan Criminal Justice Act la. Y ap gen opòtinite jwenn fòmasyon ak CLE.

Legal books

Resous pou avoka

Seksyon sa a founi resous pou avoka yo nonmen sou baz Criminal Justice Act la (Lwa sou Sistèm Jistis Penal). Li founi tou enfòmasyon pou avoka ki bezwen antre nan Criminal Justice Act la. Y ap gen opòtinite jwenn fòmasyon ak CLE.

Legal books

Nouvèl Jiridik ak Aktyalizasyon

United States v. Wright, No. 22-12338 (Mar. 19, 2024)

May 1st, 2024|

In United States v. Wright, No. 22-12338 (Mar. 19, 2024) (Branch, Grant, Carnes), the Court affirmed Mr. Wright’s conviction, pursuant to a plea agreement, for producing child pornography in violation of 18 U.S.C. § 2251(a) and (e). Mr. Wright argued that § 2251(a) required proof that the minor in question had volitionally participated in the sexually [...]

United States v. Gbenedio, No. 22-12044 (Mar. 6, 2024)

May 1st, 2024|

In United States v. Gbenedio, No. 22-12044 (Mar. 6, 2024) (CJ Pryor, Rosenbaum, Abudu), the Court affirmed Mr. Gbenedio’s convictions and sentence for unlawful drug dispensing. The charges were based on allegations that Mr. Gbenedio, a licensed pharmacists, had operated his business as a “pill mill.” The Court addressed six issues: First, the district court [...]

United States v. Boone, No. 22-11153 (Apr. 9, 2024)

April 10th, 2024|

In United States v. Boone, No. 22-11153 (Apr. 9, 2024) (Jordan, Lagoa, Hull), the Court affirmed Mr. Boone's 840-month sentence. Mr. Boone pleaded guilty to using a minor to produce child pornography, and distributing and possessing child pornography, in violation of 18 U.S.C. §§ 2251 and 2252A.  The PSR recommended applying a five-level increase pursuant to U.S.S.G. § 4B1.5(b) [...]

Go to Top