Defansè Piblik Federal Distri Sid Florid – Home Page2020-03-16T00:08:46+00:00

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender a nan Distri Sid Florid la angaje nan defans kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Biwo Federal Public Defender nan Distri Sid Florid la reprezante kliyan yo akize de yon krim federal e ki pa gen mwayen pou yo angaje yon avoka prive pou defann yo.  Se Tribinal la ki deziyen chak grenn avoka pou reprezante yon kliyan.  Se avèk pasyon nou akonpli misyon nou ki se founi yon reprezantasyon legal efikas.  Epi nou pran angajman pou n defann kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Nou konprann ke lè pou kliyan avèk fanmi yo oryante yo nan sistèm legal la se yon pwosesis ki ba yo estrès ak tètchaje.  Nou konstwi sit entènèt nou an detèlsòt ke li fè yon moun santi tout bagay transparan pou li epi rann pwosesis la aksesib a li.

Biwo Federal Public Defender nan Distri Sid Florid la reprezante kliyan yo akize de yon krim federal e ki pa gen mwayen pou yo angaje yon avoka prive pou defann yo.  Se Tribinal la ki deziyen chak grenn avoka pou reprezante yon kliyan.  Se avèk pasyon nou akonpli misyon nou ki se founi yon reprezantasyon legal efikas.  Epi nou pran angajman pou n defann kliyan nou yo avèk konpasyon e ak tout fòs nou.

Nou konprann ke lè pou kliyan avèk fanmi yo oryante yo nan sistèm legal la se yon pwosesis ki ba yo estrès ak tètchaje.  Nou konstwi sit entènèt nou an detèlsòt ke li fè yon moun santi tout bagay transparan pou li epi rann pwosesis la aksesib a li.

Notice Regarding COVID-19 from Michael Caruso, Federal Public Defender

With the increasing news and concern about the COVID-19 Coronavirus, we want to assure you that your health and safety is our top priority. We are closely monitoring the situation, and no matter what happens, we will keep providing you the highest quality representation.

That said, to protect the health and safety of our staff, we have decided to reduce the number of individuals physically present in each office. Instead, much of our staff will be working from home and will only be going to the courts and jails if necessary. Although much of our staff will not be physically present in the office, you will still be able to communicate with your attorney and other staff members by phone, letter, and email. If you need anything, do what you normally do, call the office.

Meanwhile, we will continue to monitor the news and reports from the Center for Disease Control (CDC), as well as local, state, and federal governments. We hope to have more information for you in the coming days. We know being in custody makes it difficult to take the preventive measures you would like to take, but please do your best to remain safe and healthy, including washing your hands and covering your mouth when you cough or sneeze. These are unprecedented times. Together we will get through them.

Enfòmasyon pou kliyan avèk fanmi yo

La a, ou ka jwenn enfòmasyon sou kòman pou w jwenn ak avoka tribinal la desiyen pou ou a. Nan seksyon sa a tou w ap jwenn repons pou kesyon moun poze souvan osijè de arestasyon, kosyon, detansyon, kondanasyon, ak apèl.

Family member holding hands

Enfòmasyon pou kliyan avèk fanmi yo

La a, ou ka jwenn enfòmasyon sou kòman pou w jwenn ak avoka tribinal la desiyen pou ou a. Nan seksyon sa a tou w ap jwenn repons pou kesyon moun poze souvan osijè de arestasyon, kosyon, detansyon, kondanasyon, ak apèl.

Family member holding hands

Resous pou avoka

Seksyon sa a founi resous pou avoka yo nonmen sou baz Criminal Justice Act la (Lwa sou Sistèm Jistis Penal). Li founi tou enfòmasyon pou avoka ki bezwen antre nan Criminal Justice Act la. Y ap gen opòtinite jwenn fòmasyon ak CLE.

Legal books

Resous pou avoka

Seksyon sa a founi resous pou avoka yo nonmen sou baz Criminal Justice Act la (Lwa sou Sistèm Jistis Penal). Li founi tou enfòmasyon pou avoka ki bezwen antre nan Criminal Justice Act la. Y ap gen opòtinite jwenn fòmasyon ak CLE.

Legal books

Nouvèl Jiridik ak Aktyalizasyon

United States v. Penn, No. 21-12420 (Mar. 24, 2023)

March 27th, 2023|

In United States v. Penn, No. 21-12420 (Mar. 24, 2023) (Lagoa, Brasher, Ed Carnes), the Court affirmed the defendant’s ACCA sentence based on prior Florida sale-of-cocaine convictions. In holding that the prior convictions were ACCA “serious drug offenses,” the Court rejected three arguments. First, circuit precedent foreclosed the defendant’s argument that a serious drug offense [...]

United States v. Batmasian, No. 21-12800 (Mar. 24, 2023)

March 27th, 2023|

In United States v. Batmasian, No. 21-12800 (Mar. 24, 2023) (Branch, Luck, Antoon), the Court held that the district court lacked jurisdiction to consider the pardoned defendant’s motion to expunge his conviction. The defendant filed his expungement motion in the district court that convicted him. But the Eleventh Circuit rejected the defendant’s reliance on the [...]

United States v. Files, No. 21-12859 (Mar. 24, 2023)

March 27th, 2023|

In United States v. Files, No. 21-12859 (Mar. 24, 2023) (Newsom, Luck, Tjoflat), the Court affirmed the denial of the defendant’s motion for a reduced sentence under Section 404 of the First Step Act. The question in the case was whether the district court had authority to reduce the defendant’s sentence for a non-covered offense [...]

Go to Top